Contact

Tianjin International School
No. 4-1 Sishui Dao,
Hexi District
Tianjin, China 300222

+86 (22) 8371 0400
Monday - Friday, 8AM - 5PM